BrainHearing™ tehnoloogia ehk ajukuulmisest

Hea kuulmine aitab vältida paljusid terviseprobleeme. Kõrvad koguvad helisid, kuid aju on see, mis helisid mõistab ja neid töötleb. See tähendab, et kuulmise tervis on aju tervis.

Oticon on välja töötanud BrainHearing™ ehk ajukuulmise tehnoloogia kuuldeaparaatidele.

Kas sulle mõnikord tundub, et...

  • Inimesed kipuvad pomisema?
  • Vestlused tekitavad sinus segadust ja kogu info ei jõua justkui kohale?
  • Sa ei kuule telekat?
  • Suhtlemine väsitab või tekitab stressi?
  • Eelistad pigem kodus olla?

Kui vastasid jaatavalt, võib see tähendada, et sinu aju vajab rohkem heli!

Kui su aju ei saa vajalikku infot helidest kätte, leiadki end olukorrast, kus sul on raske aru saada, mida inimesed räägivad ja mis ümberringi toimub. Kuulmisprobleem muutub aju probleemiks, mis omakorda mõjutab sotsiaalset suhtlust ja palju muud.

Mis juhtub, kui aju ei saa piisavalt helisid?

Vestluste jälgimine on raskem

Puuduv heliinfo muudab olukorrad eriti keeruliseks kohvikutes ja perekondlike kokkusaamiste ajal, kus paljud inimesed räägivad korraga.

Kuulamine nõuab rohkem pingutust

Aju peab töötama palju suurema pingutusega, et helisid ära tunda ja puudulikud kohad oletatavate helide ja infoga täita.

Vaimne koormus suureneb

Vähenev vaimne võimekus muudab kõik keerukamaks, sh on raskem elu ja ümbritsevat mõista.

Kuulmiskahjustuse ravimata jätmise tagajärjed

Ravimata või halvasti ravitud kuulmiskahjustus võib avaldada negatiivseid tagajärgi kogu sinu ajule. Selleks, et aju töötaks nii, nagu see peaks, vajab ta kvaliteetset heli.

Kui aju juurdepääs helile on piiratud (näiteks kuulmislanguse tõttu) võib see kaasa tuua tõsiseid probleeme:

  • Sotsiaalne isolatsioon ja depressioon. Ravimata kuulmiskahjustusega inimesed võivad jõuda punkti, kus nad väldivad sotsiaalseid kogunemisi, sest nad ei suuda toime tulla keeruliste helikeskkondadega. See suurendab üksilduse, sotsiaalse isolatsiooni ja depressiooni riski.
  • Halb tasakaal ja kukkumistega seotud vigastused. Ravimata kuulmiskahjustus võib mõjutada inimese tasakaalu, mis suurendab kukkumistega seotud vigastuste riski.
  • Kognitiivse võimekuse langus. Suurenenud vaimne koormus, stiimulite puudumine ja ümberkorraldatud ajufunktsionaalsus, on seotud kognitiivse võimekuse langusega. See mõjutab sinu võimet meelde jätta, õppida, keskenduda ja otsuseid langetada.
  • Dementsus ja Alzheimeri tõbi. Dementsuse risk suureneb viiekordselt tõsise kuni sügava kuulmiskahjustuse korral, kolmekordselt mõõduka kuulmiskahjustuse korral ja kahekordselt kerge kuulmiskahjustuse korral.

Mida teha, et hoida oma aju tervena?

Kui kahlustad endal või lähedasel kuulmislangust, siis tule kuulmisuurija vastuvõtule!

Hea kuulmine on võti tervisliku aju säilitamiseks kogu eluks.

Kuulmisuuring annab kuulmislangusest selge ülevaate ja kuulmisuurija saab määrata sobilikud kuulmisabivahendid, mis toetavad aju parimal võimalikul viisi.

Oticon BrainHearing tehnoloogiaga kuuldeaparaadid aitavad tagada, et aju saaks kvaliteetset heliinfot, mida ta väga vajab.

Meie keskuses on müügil BrainHearing tehnoloogiaga näiteks järgnevad kuuldeaparaadid: Intent, Real, Own, Xceed, Zircon, Cros, Play PX, Xceed Play. Täpsemat infot saab kuulmisuurijalt.

 

Allikas: Oticon